Uputstva

Stepen do koga nam je dozvoljeno da zakonski ograničavamo nasa prava /obaveze prema Vama u vezi sa bilo kojom porudžbinom neće prevazilaziti ukupnu cenu obračunatu za artikle u spornoj porudžbini.